բան

բան

Dasnabedian 1995: 422

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,2 1,4 1,13 1,23 2,34 3,1 3,12 4,14 12,13 17,17 17,22 18,10 22,42 25,1 Acrostiche 6,1 Acrostiche 6,15 Acrostiche 6,25 Colophon 1,26
parole, discours

freq: 18

Dasnabedian 1995: 422

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 2,25 3,7 4,19 5,5 5,8 10,3 13,2 14,21 15,11 18,16 19,33 20,24 20,3023,7 25,6
le Verbe

freq: 15

(in: բանն աստուած)

Dasnabedian 1995: 422

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 15,11
le Verbe Dieu

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲԱՆ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. λόγος, ῤῆμα verbo, oratio, sermo Խօսք. ասացուած. զրոյց կարգաւոր. շարք բառից բերանով բարբառեալ յայտնիչ իմաստից մտաց, կամ ʼի գիր… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՍԿԻԶԲՆ — (բան, յիսկզբան, նէ.) NBH 1 0869 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c Փոխանակ գրելոյ՝ Ըսկիզբնշ յըսկըզբան. Տ. ՍԿԻԶԲՆ. ἁρχή principium, (որոյ արմատն երեւի Իսկ, որպէս իսկզբան, որպէս արմատ գոլոյ. ) *Որպէս պատճառի, որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՐԾ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0573 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἕργον (լծ. հյ. երկ). ἑργασία (լծ. արգասիք), ἑργατεία (ուստի թ. ըրղադլըգ ). opus (operis), operatio, factum, actus, actio,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՅ — I. (ի, ից.) NBH 1 431 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c գ. ῤῆμα verbum Ըստ քերականաց՝ Մասն բանի յայտարար գործողութեան. ... *Բայ է բառ անհոլով՝ ընդունական ամանակաց, դիմաց, եւ թուոց, որ ներգործութիւն կամ կիր յարկացոցէ. Թր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԵՐԵՒԱԿԱՆ — (ի, աւ.) NBH 1 475 Chronological Sequence: 6c, 12c, 14c ա. ἁποφαντικός enunciativus Որ ինչ է բացերեւ յայտնիչ բանիւ. յայտնաբարբառ. յայտնական. յայտնաբանական, յայտարարական. վճռական. *Բացերեւական՝ ոչ ամենայն (բան), այլ՝ եւ որում ճշմարտելն կամ ստելն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՆՉ — I. ( ) NBH 1 0854 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. Անհոլով, որպէս մասնական անուն իմն. որոյ եւ մուրացածոյ հոլովքն անկ են եւ սմին. τις, τι quoddam, aliquid, aliquot; ullus, a, um. մէկ, մը, իք մը, քանի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԽԱԼԵՄ — (եցի.) NBH 2 0718 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 11c, 12c չ. ՍԽԱԼԵՄ ՍԽԱԼԻՄ. σφάλλω . (յորմէ fallor ). διαπίπτω , παραπίπτω erro, labor, oberro, cado, incido, offendo, pecco παραλλάττομαι, παροράω praetereo. Գրի եւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍՈՒՏ — (ստոյ, ոց, եւ ստի, ից.) NBH 2 0732 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 12c, 13c ա. յորմէ յն. փսէւտիս: ψευδής, ψευστής falsus, fallax, mendax . Ներհակն ձայնիս Ստոյգ. ոչ ճշմարիտ. հակառակն ճշմարտութեան. անիրաւ. խարդախ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՄԵՆԱՅՆ — (ի, իւ. ամենայնք, այնց կամ այնից, նիւք.) NBH 1 0064 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Ամէն. համայն. համօրէն. համակ. հանուր. բնաւ. ամէն. ... (որպէս եւ լտ. օ՛մնիս, օ՛մնէ.) πᾶς omnis, σύμπας… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0119 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա.գ. Որոյ չիք բան, այս ինքն բանականութիւն, եւ խօսք. անասուն. ... ἅλογος irrationalis, carens ratione etverbo *Կենդանիք՝ ոմանք բանականք, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌՆԵՄ — (արարի, արա՛, արարեալ, արարօղ կամ առնօղ կամ առնելի. կր. առնիմ, արարայ.) NBH 1 0308 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 10c, 11c, 12c ποιέω, πράσσω, πράττω, κτίζω ago, facio, fabrico եւն. Գործել (որպէս թէ առնաբար,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.